Snart är det jul….

…och läshörnan har varit igång några månader par månader. En del elever har också redovisat sin första bok från läshörnan. Några har varit nöjda med att läsa e-böcker. Det som lockar är mycket det stora urvalet av böcker Många har dock inte velat läsa på skärm. Tips om hur man omvänder dem mottages tacksamt.

Kristian, Björknässkolan

Läsningen fortsätter…

Nu har det gått ett par veckor och läsprojektet rullar… vissa elever sitter som klistrade vid skärmen och läser e-böcker på Läshörnan, andra bläddrar i sina böcker, vissa lyssnar och läser samtidigt, andra lyssnar bara, men ALLA elever läser. På olika sätt utifrån deras olika förutsättningar och önskemål.

På www.bf12risbergska.blogspot.se har jag lagt uppgiften ”Att skriva ett blogginlägg om romanen” där eleverna får blogga om romanerna som de har läst. Där uppmanas också de elever som läst e-böcker att beskriva fördelarna respektive nackdelarna med att läsa på skärmen.

Det ska bli spännande att under nästa vecka få läsa elevernas blogginlägg!

Trevlig helg!

December

Nu har sjuorna snart läst ut ”Sprickan” och parallellt arbetat med text- och reflektionsfrågor. För vissa elever har det fungerat smärtfritt från första början men för andra har det varit en del krångel, framför allt har en del elever haft svårt att få sina inloggningar att fungera. I vissa fall har vi fått överge skolmailen och de har använt sina privata mailadresser.

I stort har det fungerat bra och eleverna tycker att det varit lite nytt och spännande. Vi har börjat titta lite på andra böcker i utbudet också.

På banan?

Nu är första klassen i gång med Läshörnan.

Jag undervisar i svenska på gymnasiet och vi har denna höst  startat upp 1:1 för åk 1 och 2. Med datorn som verktyg tänkte jag att detta projekt skulle bli spännande och locka eleverna, men icke sa nicke! När jag presenterade projektet Läshörnan med möjligheten att läsa på webben  så uteblev jublet?! Tvärtom så var eleverna väldigt avigt inställda till detta! Snopet! En av eleverna sa t o m att jag säkert skulle förstöra läslusten för hen för all framtid.

Trots denna negativa inställning så konstaterade vi tillsammans att ingen av dem testat att läsa på e-bok på datorn/skärmen och att det är bra att testa först och med den erfarenheten kunna argumentera för en ”riktig” bok ;-).

Så det blir intressant att följa elevernas läsning dock med en viss oro.

Första intrycket av att läsa på Läshörnan

Då är vi i gång med höstens läsprojekt. Jag är svensklärare i en årskurs 2 på gymnasiet i svenska 2. Min tanke var att alla elever skulle läsa på Läshörnan, men när jag presenterade idén med e-böcker sparkade flera av eleverna bakut. De ville ha fysiska böcker att läsa och hade invändningar mot Läshörnan: ingen sidnumrering och man ser inte bokens tjocklek när man ska välja bok! För elever med läs/skrivsvårigheter är det svårt att använda Läshörnan eftersom man inte kan lyssna på en ljudbok och läsa en e-bok samtidigt, och talsyntesen går tyvärr inte att använda i e-böckerna.

Projektet drogs i alla fall igång i samarbete med vår eminenta bibliotekarie som sammanställde en bokhylla med förslag på ungdomsböcker att välja bland. Hon kom ut i klassen och presenterade dessa böcker närmare. Böckerna i hennes bokhylla finns alla både i Skolbiblioteket och på Läshörnan och flera av eleverna som nu läser e-bok har valt bland dessa böcker. Vi bestämde gemensamt i klassen att det är valfritt att läsa e-bok, så det är bara några elever läser på Läshörnan.

Den stora fördelen som jag ser det med Läshörnan är att eleverna (som har varsin bärbar dator) alltid har boken med sig i datorn, och att flera elever kan läsa samma bok samtidigt, oavsett om den är utlånad på Biblioteket eller ej. Ett par elever läser nu samma bok men då har de beställt flera exemplar från Biblioteket istället för att använda sig av Läshörnan, eftersom boken som de ville läsa inte fanns i Läshörnas utbud!

Äntligen!

Nu har eleverna fått sina datorer och jag har precis lyckats registrera en klass i läshörnan. Det gick faktiskt över förväntan, några kom inte in pga att de inte kom åt sin mail men det är en bagatell i sammanhanget. I stort sett gick det problemfritt och både jag och eleverna ser fram emot detta!

Novembermörker för Läshörnan, men hoppas att det ljusnar snart…

Hej igen!

För tillfället råder lite novembermörker över läshörnan i mina klasser. Flera elever är missnöjda med tekniken, t ex har bokmärken försvunnit utan att de förstår varför och eftersom paginering saknas blir det arbetsamt att hitta tillbaka till rätt ställe igen. Dessutom kanske inte våra datorer, som är ganska klumpiga och inte har de modernaste skärmarna kanske inte är bäst lämpade för läsning. Dock kvarstår fördelen med det lättillgängliga urvalet.

En annan sak jag tänkte på är urvalet av faktaböcker. Det skulle kunna vara användbart i undervisningen. Då skulle man önska sig att det gick att anteckna och stryka under, som i de webbaserade läromedel vi använder i flera ämnen.

Sist en positiv sak. En av mina elever har svår dyslexi och läser ljudböcker, som han vanligen får via specialläraren. Plötsligt satta han så där och lyssnade på Zlatans bok som via Läshörnan. Han ville naturligtvis också vara med och testa och hittills har han bara sagt positiva saker…

 

Agnes Cecilia

Hej!

Jag heter Annelie och arbetar på Önstaskolan i Västerås. Jag har arbetat med Läshörnan i svenskan. Har en klass i årskurs 7. Vi har haft gemensam läsning av Agnes Cecilia. Det är lätt när alla har samma bok utan att behöva köpa in en klassuppsättning.

Jag läste igenom boken först, delade in den i lagom långa stycken att hinna på en vecka och skrev frågor till varje stycke. Inte så mycket frågor där man hittade svaren i texten utan mer ”vad tror du”, ”vad tyckte du om det”, men även några frågor där man kan hitta svaret i texten. Vi diskuterade svaren tillsammans och de skrev även ner sina svar. Många tyckte boken var svår att förstå men andra tyckte den var jättebra. Jag valde Agnes Cecilia för att den även finns som film. Vi ska avsluta med att se filmen och jämföra bok och film. Stämmer de överens och varför väljer man att göra saker på olika sätt i film och bok?

Det hade varit enklare om man kunde se vilken sida man är på när man läser. Nu kan man bara se antal ord eller vilket kapitel. Skulle även vara roligt med att på något sätt ge möjlighet för eleverna att recensera böckerna de läser och kanske inspirera andra att läsa dem. Eller ett ställe på sidan där lärare kan lägga upp sina läsförståelse frågor eller diskussionsfrågor. Talsyntesen fungerade inte så för de elever som behövde det så fick vi hitta en annan lösning. Har fungerat bra att använda tjänsten och jag som inte är så van att läsa från dator tyckte inte att det var så jobbigt som jag befarat. Blev positivt överraskad  av hur lätt det gick att läsa från datorn.

Annelie